Cinsellik ve Cinsel İşlev Bozukluklar

  • Cinsel yönelimi kendi cinsiyetine olan (gay, lezbiyen, biseksüel GLB) kişilerin sorunları
  • Ergenlik devresinde çocuklarının cinsel yönelimine ilişkin soruları  olan ailelere danışmanlık
  • Cinsel yönelimleri nedeniyle toplumsal baskılar yaşayan kişilerin danışmanlık ve psikoterapi
  • Cinsiyet Kimliği –Transseksüelite/ Transgender erişkinler, ergenler ve ailelerine danışmanlık
  • Cinsiyet Dönüştürme sürecinde yaşanan sorunlarda tıbbı, psikolojik bilgilendirme danışmanlık, rapor